Sarawak – Hospital Sri Aman (HSA)

Hospital Bau (HBAU)Hospital BetongHospital Bintulu (BHTU)Hospital DalatHospital Daro (HDARO)Hospital Kanowit (HKANOWIT)Hospital Kapit (HKAPIT)Hospital LawasHospital Limbang (HLIMBANG)Hospital LunduHospital MarudiHospital Miri (HMIRI)Hospital MukahHospital Rajah Charles Brooke MemorialHospital SaratokHospital Sarikei (HSARIKEI)Hospital SentosaHospital SerianHospital Sibu (HSIBU)Hospital SimunjanHospital Sri Aman (HSA)Hospital Umum Kuching (HUS)

Sarawak – Hospital Sri Aman (HSA)

Hospital Sri Aman
Jalan Hospital
Sri Aman, Sarawak
95007 Sri Aman
Sarawak  
Tel: 083-322151
Fax: 083-323063
http://hsa.moh.gov.my
Jumlah Katil: 145

HOSPITAL SRI AMAN HOSPITAL RAKAN BAYI

Hospital Sri Aman telah diisyhiharkan sebagai Hospital Rakan Bayi pada tahun 1997 melalui penilaian yang pertama kali dibuat pada 16-17 Oktober 1997.
1ST RE-ASSESSMENT (PENILAIAN SEMULA YANG PERTAMA): 2004
2ND RE-ASSESSMENT (PENILAIAN SEMULA YANG KEDUA): 2007
3rd RE-ASSESSMENT (PENILAIAN SEMULA YANG KETIGA): 9-10 JUN 2010

Hospital Sri Aman telah berjaya mengekalkan status sebagai Hospital Rakan Bayi sehingga kini melalui 3 penilaian semula yang telah dijalankan setiap tempoh 3 tahun. Sijil yang terkini akan tamat tempoh pada  8 November 2013. Hospital Sri Aman akan menjalani penilaian semula pada 2013 dengan menggunakan format penilaian yang baru. Hospital Sri Aman telah melaksanakan 10 langkah ke arah penyusuan susu ibu yang berjaya melalui penilaian yang dibuat menggunakan “WHO/UNICEF BFHI GLOBAL CRITERIA”. Bagi mengekalkan status ini, Hospital Sri Aman berpandukan kepada 10 langkah penyusuan susu ibu yang berjaya berdasarkan polisi penyusuan susu ibu yang sedia ada seperti POLISI PENYUSUSUAN SUSU IBU

Profil Hospital
Hospital Sri Aman merupakan sebuah hospital kerajaan yang terletak di bahagian Sri Aman di Sarawak. Hospital ini dibina sewaktu penjajahan British, serta telah dirasmikan pembukaannya pada 17 Disember 1959.

Visi
Menjadikan Hospital Sri Aman sebagai pusat perkhidmatan, perubatan yang berkualiti dan cemerlang.     

Misi
Merealisasikan visi Hospital Sri Aman melalui perkhidmatan yang berorientasikan pesakit dan mengamalkan budaya kerja berpasukan, penyayang dan profesionalisme di kalangan warga Hospital Sri Aman untuk memenuhi keperluan dan ekspektasi pelanggan.                          

Objektif
Memberikan pekhidmatan perubatan, perawatan dan rehabilitasi yang mampu disedia, diperolehi dan serasi pelanggan untuk mencapai dan meningkatkan taraf kesihatan bagi mewujudkan masyarakat yang sihat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *