Terengganu – Hospital Kemaman (HKEMAMAN)

Hospital Besut (HBESUT)Hospital DungunHospital Hulu TerengganuHospital Kemaman (HKEMAMAN)Hospital Setiu (HSETIU)Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZKT)

Terengganu – Hospital Kemaman (HKEMAMAN)

Hospital Kemaman
Jalan Da’ Omar, Cukai
Kemaman, Terengganu
24000 Kemaman
Terengganu  
Tel: 09-8513333
Fax: 09-8595512
http://hkemaman.moh.gov.my
Jumlah Katil: 116

LATAR BELAKANG
Hospital Kemaman adalah Hospital Berpakar Major sejak RMK9 dan juga telah dikenali sebagai First Responder Hospital kerana kedudukannya di kawasan berisiko tinggi bencana.

Memberi perkhidmatan kepada :
– Penduduk daerah Kemaman, Dungun dan Utara Pahang
– Hospital rujukan untuk 9 Klinik Kesihatan dan lebih 20 buah klinik swasta di daerah Kemaman termasuk Klinik Rantau Petronas & PERWAJA

JUMLAH KATIL: 116 katil

BIDANG KEPAKARAN YANG DISEDIAKAN
– Ortopedik
– Pembedahan Am (SOPD)
– Perubatan Am (MOPD)
– Anestesiologi
– Obstetrik dan Ginekologi (O&G)
– Radiologi
– Pediatrik
– Kecemasan dan Traumatologi
– Psikiatri
– Oftalmologi

VISI
Hospital Kemaman mampu memberi perkhidmatan dan rawatan perubatan secara profesional, berkualiti dan terkini ke arah kepuasan pelanggan demi melahirkan masyarakat sihat dan produktif

MISI
Mempastikan setiap pelanggan sentiasa mendapat perkhidmatan dan rawatan perubatan secara profesional, berkualiti dan terkini

OBJEKTIF UMUM
Memberi perkhidmatan dan rawatan perubatan secara profesional, berkualiti dan terkini demi melahirkan masyarakat sihat dan produktif

OBJEKTIF KHUSUS
1. Mengesan, mendiagnosa dan merawat penyakit di peringkat awal bagi menjamin pemulihan maksima.
2. Mengawal sesuatu penyakit dari merebak atau berlarutan sehingga menimbulkan komplikasi.
3. Meningkatkan pengetahuan kesihatan di kalangan pesakit, waris dan masyarakat semasa berada di hospital.
4. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota dalam bidang-bidang yang berkaitan bagi melaksanakan aktiviti rawatan pesakit secara profesional, berkualiti dan terkini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *